Høring over udmelding af prisloft for år 2024

26-09-2023

Frist: 10. oktober 2023

Forsyningstilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen udmelde et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg senest den 15. oktober 2023 gældende for år 2024.

Forsyningstilsynet foretager forudgående høring af udmeldingen ved at offentliggøre et udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand på Forsyningstilsynets hjemmeside. Virksomhederne og brancheorganisationerne på høringslisten er orienteret om høringen pr. e-mail.

Høringssvar vedrørende udkast til udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg kan fremsendes pr. e-mail til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk) senest tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 12.00.

Spørgsmål til udmeldingen eller høringen i øvrigt kan ske til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 5407) eller Martin Rank Larsen (marl@forsyningstilsynet.dk / +45 4171 4310).

Den endelige udmelding af affaldsvarmeprisloftet for år 2024 offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 15. oktober 2023.

Her på siden finder du det samlede høringsmateriale.