Forsyningstilsynet sender udkast til bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår til prisportalen elpris.dk i høring

22-04-2024

Frist: 20. maj 2024

Med udkastet til en opdateret bekendtgørelse ønsker Forsyningstilsynet at tydeliggøre, hvilke oplysninger elhandelsvirksomhederne skal indberette til elpris.dk om deres produkter. Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er at skabe en øget gennemsigtighed for forbrugerne, så det bliver nemmere for den enkelte forbruger at sammenligne forskellige produkter på elpris.dk.

Forsyningstilsynet lægger med opdateringen af bekendtgørelsen desuden op til en forenkling af begreberne vedrørende produkter med henholdsvis fast pris og variabel pris på elpris.dk.

Det er endvidere Forsyningstilsynets hensigt med opdatering af bekendtgørelsen at fastsætte strammere sanktionsbestemmelser for manglende overholdelse af bekendtgørelsens regler. Erfaringerne fra Forsyningstilsynets tilsynsarbejde har vist, at der er et behov for at kunne gøre brug af mere regulerende sanktioner, end dem, der er indeholdt i den gældende bekendtgørelse med det formål at øge forbrugerbeskyttelsen.

Hensynet bag ovenstående forslag er at sikre en øget tillid til, at oplysningerne på elpris.dk er korrekte.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest den 20. maj 2024, pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk.

Høringssvar bedes venligst adresseret til Dana Safin samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02514.