Høring af Energinets anmeldelse af ændring af metode for grænseoverskridende indkøb og udveksling af frekvenskontrolreserver i DK2 og Sverige

03-01-2024

Frist: 26. januar 2024

Forsyningstilsynet sender hermed i høring Energinets anmeldelse af ændring af metode for grænseoverskridende indkøb og udveksling af frekvenskontrolreserver i Østdanmark (DK2) og Sverige.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af eksisterende metode for indkøb og udveksling af frekvenskontrolreserver (FCR) i DK2 og Sverige til Forsyningstilsynets godkendelse.

Følgende materiale (på engelsk) er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Amended Energinet and Svenska kräftnet proposal (track changes)
  • Amended Energinet and Svenska kräftnet proposal (clean)
  • Public consultation Article 33 amendments
  • Explanatory document to amended proposal

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmeldelse senest fredag den 26. januar 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02548.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmeldelsen om metodeændring kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 33. Det gælder i denne forbindelse særligt gennemsigtighed vedrørende betingelserne for dækningskøb og krav om offentliggørelse af individuelle bud på FCR.

Om anmeldelsen

Anmeldelsen indebærer, at en række tekniske betingelser for indkøb og udveksling af FCR kapacitetsproduktet i DK2 og Sverige justeres. Det vedrører blandt andet mulighed for, at Energinet og Svenska kräftnet kan spørge til årsagen til et dækningskøb og afvise et dækningskøb, der ikke er begrundet i teknisk utilgængelighed. Ligeledes foreslår Energinet og Svenska kräftnet, at fjerne henvisninger til krav om offentliggørelse af individuelle bud på FCR.

Energinet fremsendte anmodningen den 29. november 2023 til Forsyningstilsynet.