Høring over Energinets metodeanmeldelse vedrørende implementering af regler for uafhængige aggregatorer

29-01-2024

Frist: 12. februar 2024

Energinet har den 28. november 2023 anmeldt ti metoder til Forsyningstilsynet vedrørende implementering af regler for uafhængige aggregatorer i Forskrift D1 –’Afregningsmåling’, Forskrift H1 –Skift af elleverandør, Forskrift I –Stamdata og Forskrift og C2 –Balancemarked og balanceafregning. Baggrunden fro metodeanmeldelsen er, at Energinet vurderer, at der er behov for implementering af nye metoder for uafhængige aggregatorer, som ønsker at levere energitunge systemydelser til Energinet.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter:

  • Metodeanmeldelse
  • Forskrift D1
  • Forskrift H1
  • Forskrift I
  • Forskrift C2
  • Høringsnotat

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest den 12. februar 2024 . Bemærkninger sendes pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst i emnefeltet adresseres til Ann-Kristin Havnegjerde og henvise til journalnummer 23/02621.