Høring af Energinets anmeldelse af ændring af metode for Energinets indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver

04-07-2024

Frist: 5. august 2024

Forsyningstilsynet sender hermed i høring Energinets anmeldelse af ændring af metode for Energinets indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af eksisterende metode for indkøb af automatiske frekvensgenoprettelsesreserver (aFRR), til Forsyningstilsynets godkendelse. Metoden vedrører betalingen for aktivering af aFRR-energi ved anvendelse af den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering, PICASSO.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Metodeanmeldelse – aFRR energibetaling
  • Høringsnotat aFRR energibetaling
  • Høringssvar til aFRR energibetaling (Green Power Denmark)
  • Forskrift C2 – markerede rettelser juni 2024
  • Forskrift C2 - accepterede rettelser juni 2024

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmodning senest mandag den 5. august 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 24/01297.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmeldelsen om metodeændring kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 18.

Om anmeldelsen

Anmeldelsen indebærer, at specificering af en ny betaling for aFRR-energi indskrives i Forskrift C2, der gælder for balanceansvarlige aktører og leverandører af balanceringstjenester, og vil træde i kraft i forbindelse med anvendelsen af PICASSO. Energinets betaling for aFRR-energi vil dermed stemme overens med standardproduktet og en fuld aktiveringstid på 5 minutter, der er anmeldt i metoden om indtrædelse på PICASSO, og som er godkendt af Forsyningstilsynet.

Energinet fremsendte anmodningen den 17. juni 2024 til Forsyningstilsynet.