Høring af Energinets anmeldelse af ændring af metode for fastsættelse af design for ubalanceafregning

04-07-2024

Frist: 12. august 2024

Forsyningstilsynet sender hermed i høring Energinets anmeldelse af ændring af metode for fastsættelse af design for ubalanceafregning.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om en ændring af eksisterende metode for vilkår og betingelser for ubalanceafregning. Metodeændringen er en konsekvens af Energinets kommende anvendelse af først et nordisk energiaktiveringsmarked og efterfølgende den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering, MARI.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • Metodeanmeldelse – Nyt design for ubalanceafregning
  • Explanatory note – Nyt design for ubalanceafregning
  • Høringsnotat – Nyt design for ubalanceafregning
  • Høringssvar – DI – ubalancer
  • Green Power Denmarks Høringssvar til Nyt design for ubalanceafregning
  • Forskrift C2 – Ubalanceafregning med track changes
  • Forskrift C2 – Ubalanceafregning accepterede rettelser

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Energinets anmodning senest mandag den 12. august 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Bjørn Denninger og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 24/01374.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om anmeldelsen om metodeændring kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af anmodningen forholde sig til de kriterier, der fremgår af Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 18.

Om anmeldelsen

Anmeldelsen indebærer ændrede vilkår og betingelser for ubalancevolumen og ubalancepris ved levering af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering. De ændrede vilkår og betingelser indskrives i Forskrift C2, der gælder for balanceansvarlige aktører og leverandører af balanceringstjenester.

Energinet fremsendte anmodningen den 26. juni 2024 til Forsyningstilsynet.