Høring over ændringer i anmeldelse af Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling

01-03-2024

Frist: 2. april 2024

Offentlig høring over ændringer i anmeldelse af Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling

Green Power Denmark har den 30. januar 2024 anmeldt flere ændringer til den gældende branchevejledning for producentbetaling på distributionsniveau.

De nye ændringer er inddelt emnevis i følgende rækkefølge: 

  1. Ændring af enhed for indfødningsomfang
  2. Ændring af geografisk differentiering ift. bidrag for 10-20 kV-nettet
  3. Ændring af standardtilslutningsbidrag for C- og B-lav kunder
  4. Ændring til cut-off-grænse (som udgår af branchevejledningen)
  5. Ændring til de omkostningsfrie indfødningsomfang for C- og B-lav kunder

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • ”Branchevejledning for ændring af branchevejledning for producentbetaling”

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til branchecvejledningen senest den 2. april 2024 kl. 12:00, pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk.

Høringssvar bedes venligst adresseret til Ilona Pavelic samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 24/00295.

Forsyningstilsynet opfordrer til, at høringssvarene fokuserer på de forhold, som tilsynet skal lægge vægt på ved sin vurdering af den anmeldte branchevejledning, nemlig om branchevejledningen er i overensstemmelse med elmarkedsforordnin-gens artikel 18 og elforsyningslovens § 73 samt dertilhørende bekendtgørelser.