Høring over anmeldelse af ny kundekategori (A-høj+) i Green Power Denmarks metode af Tarifmodel 3.0

01-03-2024

Frist: 2. april 2024

Offentlig høring over anmeldelse af Green Power Denmarks ændringer til tarifmodel 3.0, hvor kundekategorien A-høj+ bliver introduceret.

Green Power Denmark har den 30. januar 2024 anmeldt en ændring til branchevejledningen for tarifering af forbrugskunder – tarifmodel 3.0. Branchevejledningen introducerer tarifering af en ny kundekategori bestående af forbrugskunder tilsluttet direkte på 30-60 kV-skinnen i en 132-150/30-60 kV-station (A-høj+ kunder).

Green Power Denmark oplyser, at A-høj+-kunder giver anledning til etableringen af mindre net og færre netomkostninger end øvrige A-høj-kunder. Det skal den løbende tarifering afspejle, hvorfor disse kunder får egen kundekategori. Derfor indføres der med denne anmeldelse et nyt niveau i vandfaldsprincippet ved at opdele det nuværende A-høj-niveau i to, hhv. Ahøj og A-høj+.

A-høj+-kunder skal i lighed med A-høj-, A-lav- og B-høj-kunder betale et abonnement, effektbetaling og tidsdifferentierede forbrugstariffer.

Ændringen medfører, at eksisterende A-høj-kunder, der fremover kategoriseres som A-høj+-kunder, vil få en reduceret tarif og effektbetaling og alle øvrige kunder vil samlet få en tilsvarende forøget betaling.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  • ”Branchevejledning for metode for fastsættelse af forbrugstariffer ved indførsel af A-høj+ kategorien for forbrugskunder”

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til branchevejledningen senest den 2. april 2024 kl. 12:00, pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk.

Høringssvar bedes venligst adresseret til Ilona Pavelic samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 24/00296.

Forsyningstilsynet opfordrer til, at høringssvarene fokuserer på de forhold, som tilsynet skal lægge vægt på ved sin vurdering af den anmeldte branchevejledning, nemlig om branchevejledningen er i overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18 og elforsyningslovens § 73 samt dertilhørende bekendtgørelser.