Høring over Forsyningstilsynets koordinerede afgørelse om, at der ikke skal udstedes langsigtede transmissionsrettigheder på den dansk-norske budområdegrænse

07-03-2024

Frist: 21. marts  2024

Forsyningstilsynet skal i medfør af Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildelings artikel 30, stk.1, såfremt der ikke eksisterer langsigtede transmissionsrettigheder på en budområdegrænse, tage stilling til, hvorvidt disse skal introduceres.

Forsyningstilsynet har udarbejdet det vedhæftede udkast til afgørelse om, at der ikke skal introduceres langsigtede transmissionsrettigheder på den dansk-norske budområdegrænse.

Forsyningstilsynet hører gerne fra markedsaktører der potentielt ville være interesseret i disse produkter eller i at andre alternative produkter blev udbudt.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder venligst om at modtage interessenters evt. bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse senest den 21. marts  2024, med reference til Forsyningstilsynets j.nr. 24/00305.

Jeres evt. bemærkninger skal sendes til Forsyningstilsynets generelle e-mailadresse, post@forsyningstilsynet.dk, med kopi til Niels Duelund, nidu@forsyningstilsynet.dk.