Høring over Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning for forbrugstilslutningsbidrag

01-03-2024

Frist: 2. april 2024

Offentlig høring over branchevejledning for ny metode for standardtilslutningsbidrag for leveringsomfang til eldistributionsnettet

Green Power Denmark har den 30. januar 2024 anmeldt ovennævnte branchevejledning til Forsyningstilsynet. Branchevejledningen erstatter metoden for beregning af tilslutningsbidrag for forbrugstilslutninger på samtlige kundekategorier, dog undtaget forbrugere som er tilsluttet med begrænset netadgang.

Den 20. februar 2024 fremsendte Green Power Denmark en tilrettet branchevejledning på baggrund af en tastefejl – det er denne branchevejledning som tilsynet sender i offentlig høring.

Den anmeldte metode for beregning af forbrugstilslutningsbidrag ligner på flere punkter metoden for beregning af tilslutningsbidrag på produktionstilslutninger, idet metoden nu indfører geografisk differentieret standardtilslutningsbidrag for forbrugskunder tilsluttet på 10 kV og opefter. Branchevejledningen benytter derfor det samme geozonekort for forbrugstilslutningsbidrag, som til enhver tid er gældende for produktionstilslutningsbidrag.

Green Power Denmark har i branchevejledningen angivet, at standardtilslutningsbidraget, som en forbrugskunde betaler for et nyt leveringsomfang eller udvidelse af et eksisterende leveringsomfang, overordnet er fastsat ved at:

 • beregne den fulde standardtilslutningsomkostning ved tilslutning af 1 kW leveringsomfang i det typiske modelnet
 • foretage geografisk differentiering af den fulde standardtilslutningsomkostning for kunder tilsluttet på 10 kV-nettet og højere (B-høj, A-lav, A-høj, Ahøj+, A-høj+maske) og beregne en afvejet standardtilslutningsomkostning for kunder tilsluttet på lavspændingsnettet (C- og B-lav-kunder)
 • opdele standardtilslutningsomkostningen i to dele, hvor 33 % betales via den løbende forbrugstarif og 67 % betales som et standardtilslutningsbidrag.

Med metoden indføres bl.a. følgende ændringer (der er ikke tale om en udtømmende liste):

 • Metode for beregning af tilslutningsbidrag baseret på blandt andet dimensioneringsfaktor og geozoner fra producentbetalingsmetoden.
 • Afskaffelse af hidtil godkendte kundekategorier samt indførsel af nye kundekategorier
 • Ændring for tilslutningsbidrag for kunder tilsluttet på 0,4 kV nettet, hvor der ikke må geografisk differentieres.
 • Ændring af enhed for tilslutning fra ampere til kW/MW
 • Med den nye metode får både store og små forbrugskunder mulighed for at tilkøbe et leveringsomfang pba. kundens forventede maksimale effekttræk med et minimum på 7 kW (dog ikke små 1- og 3-fasede installationer)
 • Metoden indeholder en mulighed for køb af fællesleverings omfang på minimum på 7 kW.
 • Indførsel af et omkostningsfrit indfødningsomfang for C- eller B-lavkunder
 • Sagsbehandlingsomkostninger ligger nu som en del af bidraget for mindre kunder, mens større kunder betaler faktiske omkostninger.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

 • ”Branchevejledning for ny metode for standardtilslutningsbidrag for leveringsomfang til eldistributionsnettet” fremsendt til tilsynet den 20. februar 2024 med den ovenfor angivne rettelse til formel 3.

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende høringssvar til Forsyningstilsynet til Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning senest den 2. april 2024 kl. 12, pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk.

Høringssvar bedes venligst adresseret til Ilona Pavelic og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 24/00294.

Forsyningstilsynet opfordrer til, at høringssvarene fokuserer på de forhold, som tilsynet skal lægge vægt på ved sin vurdering af den anmeldte branchevejledning, nemlig om branchevejledningen er i overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18 og elforsyningslovens § 73 samt dertilhørende bekendtgørelser.