Bekendtgørelse om netvirksomheder reguleringsregnskaber

26-06-2018

Energitilsynet udsteder bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning.

Bestemmelserne om netvirksomhedernes reguleringsregnskaber fremgik indtil udgangen af 2017 af indtægtsrammebekendtgørelsen, der var udstedt af Energistyrelsen. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedernes reguleringsregnskaber fra 2018 og træder i kraft den 30. juni 2018. 18/07653