Forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 2018-2022

15-01-2018

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet forrentningssatsen til brug for beregning af netvirksomhedernes forrentningsramme, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 18. december 2017 om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag. Den fremadrettede forrentningssats er beregnet til 3,66 % og er fastsat som en nominel WACC, som er beregnet før skat, jf. bekendtgørelsens §§ 3-9. Forrentningssatsen gælder for hele reguleringsperioden 2018-2022 og fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 | Forrentningssats for fremadrettede forrentningsgrundlag

År

Forrentningssats i pct.

2018

3,66

2019

3,66

2020

3,66

2021

3,66

2022

3,66

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

 

Note: Forrentningssatsen er fastsat som en nominel WACC før skat, og følger bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag.

Den risikofrie rente er beregnet til 0,54 procentpoint, og er opgjort pr. 31. august 2017, som et gennemsnit af de seneste 3 måneders tilgængelige daglige observationer af 10-årige nulkuponrenter for danske statsobligationer, jf. § 6, stk.1, 1. pkt.

Gældsrisikopræmien er fastsat som summen af en kreditpræmie på 1,07 og tillæg på 0,08 procentpoint for gebyrer for udstedelse af lån og andre engangsomkostninger, jf. § 7, stk. 2.

Kreditrisikopræmien er opgjort pr. 31. august 2017, som et gennemsnit over de seneste 3 måneders tilgængelige data for kreditrisikopræmien på J.P. Morgans Maggie Utilities obligationsindeks for forsyningsselskaber med en kreditrating på A og BBB (S&P Ratings) med over 10 års løbetid, jf. § 7, stk. 3.