Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer for 2018

01-06-2018

Sekretariatet for Energitilsynet har udmeldt de foreløbige indtægtsrammer for 2018 d. 1. juni 2018, jf. § 50, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder.

Sekretariatet har i den forbindelse offentliggjort beregningsmodel for netvirksomhedernes indtægtsrammer til brug for udmeldingerne samt en kort introduktion til modellen.