Udmelding af korrektionsfaktoren for første reguleringsperiode 2018-2022

17-08-2020

Forsyningstilsynet udmelder i medfør af § 50, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 korrektionsfaktoren til brug for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav i første reguleringsperiode til 0,513.

Korrektionsfaktoren er beregnet ud fra formlen angivet i bilag 2 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 969/2018.

Oplysningerne anvendt til fastsættelsen af korrektionsfaktoren er de seneste oplysninger fra netvirksomhederne anvendt i beregningsmodellen til fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer den 14. august 2020.

For nærmere i forhold til fastsættelsen af korrektionsfaktoren henvises til vedlagte bilag.