Udmelding af korrektionsfaktoren for anden reguleringsperiode 2023-2027

12-12-2022

Forsyningstilsynet udmelder i medfør af § 9, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse 1009/2022 korrektionsfaktoren til brug for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav i anden reguleringsperiode til 0,452.

Korrektionsfaktoren er beregnet ud fra formlen angivet i bilag 2 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1009/2022.

Oplysningerne anvendt til fastsættelsen af korrektionsfaktoren er de seneste oplysninger fra netvirksomhederne anvendt i beregningsmodellen til fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer den 22. december 2022.

For nærmere i forhold til fastsættelsen af korrektionsfaktoren henvises til bilag, der kan findes under ’Hent filer’ her på siden.