Fastsættelse af tillæg til pris på konkursproduktet for gas

05-12-2023

Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg til et konkursprodukt, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til gasforbrugerne i tilfælde af en gashandelsvirksomheds konkurs.

Forsyningstilsynet har fastsat tillæg for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024. Forsyningstilsynet har fastsat tillægget til konkursproduktet siden april 2023.

Beskyttelse af gasforbrugere ved konkurser

Hvis en gashandelsvirksomhed går konkurs eller af andre grunde ikke kan fortsætte leveringen af gas til sine kunder, er det vigtigt for forbrugerbeskyttelsen, at en anden gashandelsvirksomhed står klar til at videreføre og opretholde den konkursramte virksomheds gasleverancer.

Det er i den forbindelse vigtigt, at alle gaskunder der overføres til andre gashandelsvirksomheder efter fordelingsordningen behandles lige, uanset hvilken gashandelsvirksomhed de bliver overført til. Gaskunderne skal derfor tilbydes et specifikt markedsrelevant konkursprodukt med et tillæg, som fastsættes i overensstemmelse med niveauet for de tillæg, som i øvrigt anvendes på gasmarkedet.

Det er vores rolle i Forsyningstilsynet at fastsætte tillægget til brug for beregningen af det pågældende konkursprodukt en gang om året. Det sker på baggrund af de tillæg til gasspotprisen, der anvendes på markedet.

Prisfastlæggelsen sker i form af afgørelser, der kan findes i Afgørelsesdatabasen

Kontakt