Forsyningstilsynet har udmeldt et prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg gældende for år 2024

13-10-2023

Forsyningstilsynet skal hvert år udmelde et prisloft for opvarmet vand og damp fra affaldsforbrændingsanlæg. For 2024 er prisloftet beregnet til 111 kr./GJ

Forsyningstilsynet beregner og udmelder prisloftet for affaldsvarme. Efter forudgående høring kan Forsyningstilsynet udmelde et prisloft på 111. kr./GJ gældende for 2024.

Udmeldingen sker i medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 817 af 21. juni 2017.

Prisloftet er fastsat med udgangspunkt i et gennemsnit af omkostninger/indtægter fra de største centrale kraftvarmeværkers varmeleverancer, som de er anmeldt til Forsyningstilsynet. Stigningen fra sidste års prisloft på 89 kr./GJ, skyldes dermed i overvejende grad stigninger i de centrale værkers omkostninger.

Udmeldingen af prisloftet og de tilhørende bilag kan ses her på siden.