Udmelding af prisloft for overskudsvarme for 2024

01-11-2023

Forsyningstilsynet har udmeldt prisloftet for overskudsvarme gældende for kalenderåret 2024. Prisloftet er beregnet til 110 kr. pr. GJ.

Udmeldelse af prisloft

Ifølge bekendtgørelse om et prisloft for overskudsvarme (BEK nr. 458 af 28. april 2023) skal Forsyningstilsynet hvert år beregne et prisloft for overskudsvarme. Prisloftet skal meldes ud senest 1. november, året før det træder i kraft.

På den baggrund udmeldes prisloftet pr. dags dato gældende for kalenderåret 2024 på 110 kr. pr. GJ.

I menuen til højre findes materiale vedr. udmeldelsen af prisloftet herunder udmeldelsesnotat, intervallet og beregningen af prisloftet samt retsgrundlaget.

Høring over prisloftet

Forsyningstilsynet har foretaget en forudgående høring over prisloftet. I menuen til højre findes dels høringsnotatet med resultatet af høringen og Forsyningstilsynets tilhørende svar og dels de høringssvar, som er modtaget i høringsperioden.

Fleksibilitetsmuligheder og FAQ

Samtidig med prisloftet træder en række fleksibilitetsmuligheder i kraft. Det indebærer bl.a. at fjernvarmeselskaber få mulighed for at anmode om et individuelt prisloft, at få midlertidigt forhøjet et prisloft og at selskaberne kan fastlåse deres prislofter.

I menuen til højre findes en FAQ til eksempelvis indsendelse af anmodninger om individuelle prislofter samt anmeldelse af fastlåsning af prislofter.

Samtidig kan du finde det oplæg, som blev præsenteret på Forsyningstilsynets informationsmøde om prisloftet for overskudsvarme den 23. oktober 2023. Mødet blev afholdt sammen med Energistyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk) eller Martin Rank Larsen (marl@forsyningstilsynet.dk).