Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner 2025

06-03-2024

På denne side vil du i løbet af året få et overblik over de danske elnetvirksomheders netudviklingsplaner for 2025.

Som følge af eldirektivet skal alle netvirksomheder udarbejde en netudviklingsplan for deres netområde med henblik på at skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt.

Planerne skal indeholde de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år og indeholde anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som netvirksomheden vil bruge som alternativ til systemudvidelse.

Nederst på denne side vil du i løbet af året kunne finde et detaljeret skema, med links til samtlige netvirksomheders netudviklingsplaner for 2025 og tilhørende indtastningsdokumenter. Forsyningstilsynet offentliggør dels de oprindeligt indsendte planer i april og de endelige planer i december samt energifaglige udtalelser fra Energistyrelsen, jf. nedenstående beskrivelse af processen.

Høring i april

Frist for indsendelse er 1. april 2024, og umiddelbart derefter offentliggøres planerne her på Forsyningstilsynets hjemmeside. Dermed påbegynder en høringsperiode på fire uger fra torsdag den 4. april og til og med onsdag den 1. maj 2024.

Alle bemærkninger, spørgsmål, o.l. (dvs. høringssvar) skal sendes til netvirksomheden. Forsyningstilsynet er ikke modtager af høringssvar.

Opdateret og endelig version i december

Efter endt høringsperiode skal netvirksomhederne inden for 10 uger opdatere netudviklingsplanerne i relevant omfang og indarbejde evt. høringssvar. Resultaterne af høringsprocessen og opdaterede netudviklingsplaner skal herefter igen sendes til Forsyningstilsynet senest den 8. juli 2024. Forsyningstilsynet vil sende et nyhedsbrev ud, når fristen for at sende de opdaterede netudviklingsplaner nærmer sig.

Forsyningstilsynet kan herefter anmode netvirksomhederne om ændringer i netudviklingsplanerne senest den 1. oktober 2024. Forsyningstilsynet skal altså ikke præsentere en egentlig godkendelse af planerne, men foretage et gennemsyn af planerne og bl.a. sikre, at de formelle regler er overholdt, f.eks. at planerne har været sendt i høring.

Herefter skal netvirksomhederne senest den 2. december 2024 sende den endelige netudviklingsplan til Forsyningstilsynet, som senest 1. januar 2025 offentliggør de endelige planer her på siden.

Forsyningstilsynet offentliggør netvirksomhedernes netudviklingsplaner, redegørelse for resultaterne af høringsprocessen samt Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer.

 

Elnetvirksomhed

Høringsversion

Cerius A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Dinel A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Elektrus A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Elinord A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

El-NET

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Elnet Midt A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Flow Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Forsyning Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

GEV Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Hammel Elforsyning Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Hjerting Transformatorforening

Plan til høring

Hurup Elværk Net A/S

Plan til høring

Ikast El Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Kimbrer Elnet

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Konstant Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

L-Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Læsø Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

N1 A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Netselskabet Elværk

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

NKE-Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

NOE Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Nord Energi Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Radius Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

RAH Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Ravdex A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Sunds Net

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Tarm Elværk Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Trefor El-Net A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Trefor El-Net Øst A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Veksel A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Videbæk Elnet A/S

Plan til høring

Vores Elnet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Zeanet A/S

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan

Aal El-Net

Plan til høring

Indtastningsdokument til plan