Notat om opsættende virkning af klage

28-06-2004

Spørgsmålet om "opsættende virkning af klage" drejer sig om, hvorvidt en part kan undlade at efterkomme en afgørelse ved at klage til overordnet myndighed

Spørgsmålet om "opsættende virkning af klage" drejer sig om, hvorvidt en part, der er omfattet af en afgørelse, der er truffet af en offentlig myndighed, kan undlade at efterkomme afgørelsen ved at klage til en overordnet myndighed. Notatet tager udgangspunkt i afgørelser, der er truffet af de tidligere energiprisudvalg og disses klageinstanser, Monopolankenævnet og Konkurrenceankenævnet. 3/1307-0300-0080

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.