Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning

01-06-2009

VEJ nr 9297 af 01/06/2009

Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fastlægger, at varmeforsyningens indtægter (prisen på varme) i et år skal dække årets nødvendige omkostninger.

Vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning