Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagelsesbekendtgørelsen)

02-12-2010

VEJ nr 9664 af 02/12/2010

Efter den gældende prisregulering skal biogasanlæg, som er omfattet af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og som har en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, hvile-i-sig-selv. Dette betyder, at disse anlæg kun må indregne nødvendige omkostninger i priserne (omkostningsbestemt pris), jf. varmeforsyningslovens § 20.

Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagelsesbekendtgørelsen)