Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

05-12-2018

Formålet med denne vejledning er at gennemgå hovedreglerne om afskrivninger og henlæggelser i afskrivningsbekendtgørelsen1, samt energimyndighedernes praksis herom.

Vejledningen er baseret på Energitilsynets vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen (Juli 2017) med følgende ændringer:

  • "Energitilsynet" er omdøbt til "Forsyningstilsynet", herunder links, der henvi-ser til Energitilsynets hjemmeside
  • Opdateret med hensyn til seneste lov- og bekendtgørelsesændringer
  • Tilføjet numre til overskrifter