Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

05-12-2018

Formålet med denne vejledning er at gennemgå de hyppigst identificerede gennemgående fejl og mangler fra virksomhedernes selvevaluering i 2013 og hvorledes disse kan undgås.

Gennemgangen har omfattet 585 modtagne selvevalueringer.

Sekretariatet for Energitilsynets gennemgang viste, at selvevalueringsrevisorerne i 95 % af selvevalueringerne havde identificeret fejl og mangler.

Forsyningstilsynet vil i denne vejledning gennemgå de hyppigst identificerede gennemgående fejl og mangler og hvorledes disse kan undgås.

Vejledningen er baseret på Forsyningstilsynets vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen (August 2018) med følgende ændringer:

  • Opdateret med hensyn til seneste lov- og bekendtgørelsesændringer