Vejledning om omlægning af varmeregnskabsår til kalenderår

07-01-2019

Formålet med denne vejledning er generel vejledning om, hvilke forhold en varmeforsyningsvirksomhed bør være opmærksom på i forbindelse med omlægning af varme-regnskabsåret til kalenderåret

Baggrunden for vejledningen er, at der er fastsat regler om ensretning af regnskabsår for de varmeforsyningsvirksomheder, der er omfattet af den nye økonomiske regulering på fjernvarmeområdet. Kravet om at regnskabsåret skal følge kalenderåret vil alene gælde det regnskab, der skal indberettes til Forsyningstilsynet efter varmeforsyningsloven.

Læs mere her på siden.