Vejledning om netvirksomheders særskilte identitet

31-10-2023

Målgruppen er netvirksomheder, som er vertikalt integreret med elhandels- og elproduktionsvirksomhed.

Formålet med reglerne om særskilt identitet er, at styrke konkurrencen i forhold til konkurrenceudsatte aktiviteter og sikre mod visse former for indirekte markedsføring. Det sker blandt andet ved at sikre, at netvirksomheder, der er vertikalt integreret med elhandels- eller elproduktionsvirksomhed, er identitetsmæssigt adskilt fra de vertikalt integrerede virksomheder.

Vejledningen indeholder en gennemgang af reglerne om særskilt identitet med inddragelse af Forsyningstilsynets praksis, hvor dette er relevant i forhold til reglerne. Vejledningen indeholder endvidere eksempler, som skal tydeliggøre reglerne på området.

Vejledningen er en opdatering af den hidtidige vejledning om særskilt identitet fra 2018. Der er tale om en generel opdatering, herunder med Forsyningstilsynets nyeste praksis.