Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder

21-02-2024

Netvirksomhederne skal efter § 20 a i lov om elforsyning opstille et program for intern overvågning. Programmet beskriver selskabernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og sikre efterlevelsen af lovbestemmelserne herom. Endvidere skal netvirksomhederne udarbejde en årsberetning om programmet og udpege en overvågningsansvarlig.

Vejledningen handler om, hvilke forhold netvirksomhederne bør være opmærksomme på i forbindelse med bestemmelserne i elforsyningslovens § 20 a og bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning.

Bekendtgørelsen om netvirksomheders interne overvågning blev opdateret i 2022 med styrkede krav til netvirksomhedernes interne overvågning, hvoraf mange har fået virkning fra 1. januar 2024.

Vejledningen vedrører mange nye bestemmelser, og er i et vist omfang afhængig af, at der skabes en afgørelsespraksis på området. Derfor vil Forsyningstilsynet opdatere vejledningen løbende i takt med, der foreligger ny relevant praksis.

Du finder vejledningen på Retsinformation her

OBS: Det til enhver tid gældende interne overvågningsprogram skal offentliggøres, således at det som særskilt dokument er let tilgængeligt på netvirksomhedens hjemmeside.