Økonomiske nøgletal for koncernforbundne og ikke-koncernforbundne elhandelsvirksomheder

08-10-2019

Denne analyse har til formål at analysere forskellen i en række regnskabsmæssige nøgletal for rentabilitet og økonomisk performance for henholdsvis koncernforbundne og ikke koncernforbundne elhandelsvirksomheder med henblik på at belyse betydnin-gen af koncernforbundne netvirksomheder på detailmarkedet for el.

Analysen kan hentes her: