Prisstatistik 1. kvartal 2024

17-04-2024

Den gennemsnitlige elpris for husholdninger og mindre virksomheder steg med 10 pct. fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal i 2024. Set over to år er den samlede elpris faldet med ca. 18 pct. siden 1. kvartal 2022. Det er sket med store prisudsving. Den samlede elpris har således varieret mellem 195 øre/kWh og 500 øre/kWh med en gennemsnitspris på 326 øre/kWh over den toårige periode.

Samlet elpris

Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet samt Forsyningstilsynets egne beregninger.

I første kvartal 2024 udgjorde den rene elpris og det abonnement, som forbrugeren betaler, 31 pct. af den samlede pris. Det svarer til et fald på 4 procentpoint fra fjerde kvartal 2024, hvor den tilsvarende andel var på 35 pct. af den samlede pris.

Forsyningstilsynets kvartalsstatistik bygger på en gennemsnitlig pris, der er beregnet som et gennemsnit af prisen for de 30 mest populære elprodukter i 2022. Den pågældende beregning tager dermed ikke højde for mulige produktskift, som er sket i 2023.

Andele af den samlede elpris

Kilde: Elpris.dk, Energinet, Skatteministeriet samt Forsyningstilsynets egne beregninger.

Elprisstatistikken er ført siden 2006, og ved at downloade denne fil kan man danne sig et overblik over, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig siden da.