Zeanet A/S har betalt søstervirksomhed for meget for energibesparelser

07-12-2017

Netvirksomheden Zeanet A7S har i 2015 betalt for meget for energibesparelser udført af den koncernforbundne virksomhed SK Service A/S, viser afgørelser, som Forsyningstilsynet har offentliggjort i dag

Zeanet A/S købte begge energibesparelser af den koncernforbundne virksomhed, SK Service A/S, i 2015. Virksomheden har dog ikke dokumenteret, at priserne og vilkårene i aftalen var markedsmæssig på samme måde, som hvis der var tale om aftaler mellem uafhængige virksomheder. På den baggrund har Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsat priserne i aftalerne ud fra en sammenligning mellem SK Service A/S’ nettoavance og lignende virksomheders nettoavancer.

Dokumentationen i sagerne viser, at Zeanet A/S betalte 121.883,34 kr. for meget.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk

Find afgørelserne her