Energitilsynet fokuserer på varmevirksomheders ikke-tilbageførte overdækninger

15-03-2018

I forbindelse med den målrettede kontrolstrategi på varmeområdet har Energitilsynet besluttet at undersøge de regulerede varmevirksomheders overdækninger

Virksomhedernes indberetninger til Energitilsynet viser, at 116 virksomheder har overdækninger i de seneste to varmeregnskabsår, og at de overstiger 10 pct. af de nødvendige omkostninger i begge år. Varmeforbrugerne har med andre ord betalt mere end 10 pct. for meget for fjernvarmen. Overdækningerne i disse virksomheder udgør i alt 625 mio. kr., som skal tilbageføres til varmeforbrugerne.

Energitilsynet har derfor igangsat en målrettet kontrol af fjernvarmevirksomheder med ikke-tilbageførte overdækninger. Udover, at virksomhederne skal tilbageføre overdækningerne, er formålet med kontrolindsatsen også at sikre, at virksomhederne øger deres fokus på tilbageførsel af overdækninger fremadrettet.

Virksomheder udvalgt i forbindelse med kontrolindsatsen vil blive kontaktet af Energitilsynet i løbet af 2. og 3. kvartal af 2018.

Energitilsynet opfordrer alle varmevirksomheder til at føre en overdækning tilbage til varmeforbrugerne og gør opmærksom på, at det er ledelsens ansvar at lægge et realistisk budget, foretage budgetopfølgning samt fastsætte varmeprisen med henblik på, at overdækningen afvikles i det år, der følger umiddelbart efter det år, hvor overdækningen er opstået.

For nærmere information om Energitilsynets målrettede kontrolstrategi på varmeområdet henvises der til følgende tilsynsnotat og artikel.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018