Energisparebenchmark 2017

01-11-2018

Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas- og fjernvarmeområdet har i 2017 afholdt 1.250,8 mio. kr. i omkostninger til realisering af energibesparelser

Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas- og fjernvarmeområdet har for 2017 afholdt 1.250,8 mio. kr. i omkostninger til realisering af energibesparelser. For den omkostning har selskaberne realiseret besparelser svarende til 2,733 mio. kWh i 2017.

Hvis besparelserne opgøres inklusiv korrektioner for forgående år, så er der opnået besparelser på 2,669 mio. kWh. Korrektioner af energibesparelser kan fx ske, hvis et projekt underkendes af Energistyrelsen. I tidligere benchmark har tallet for energibesparelser været inklusiv korrektioner. Forsyningstilsynet har i år valgt at medtage begge tal. 

Net- og distributionsvirksomhederne har med udgangspunkt i de korrigerede energibesparelser haft gennemsnitlige omkostninger på 46,9 øre/ kWh. Til sammenligning var gennemsnitsomkostningerne i 2016 på 49,1 øre/kWh. Energibesparelserne er herved bliver realiseret 2,2 øre/ kWh billigere. Det er et fald på 4,5 pct. 

Forsyningstilsynet vil senere i år offentliggøre en analyserapport af net- og distributionsvirksomhederne energispareindsats for 2017.

Læs sammenfatning samt regneark med realiserede besparelser og fordeling af omkostninger på el-, varme- og gassiden her