Priserne for fjernvarme er faldet med 4,2 pct. det seneste år

12-10-2018

Forsyningstilsynet offentliggør ny statistik over priser og prisændringer for fjernvarmeforsyningerne

Den gennemsnitlige årlige varmeregning for en standardhus på 130 kvm. er faldet til 12.171 kr. Dermed er den faldet med 534 kr. det seneste år, svarende til et prisfald på 4,2 pct.Opgørelsen er baseret på de priser, som fjernvarmeselskaber landet over har indrapporteret til Forsyningstilsynet, og gælder for forbrugerne i august 2018.

Opgørelsen fortæller ikke om årsagerne til prisfaldet. Det daværende Energitilsynet vurderede i Årsager til udvikling i varmepriserne fra marts 2018, at årsagen til det daværende prisfald hovedsagelig kunne henføres til faldende varmeproduktionsomkostninger som følge af lavere brændselsomkostninger og omkostninger til køb af varme.

Der er i alt ca. 400 fjernvarmevirksomheder, der leverer til slutbrugere og indrapporter deres priser til Forsyningstilsynet. Priser for alle disse forsyninger er i statistikken.

Tallene viser desuden, at der er stor spredning i priserne på fjernvarme. Således koster det fra 5.456 kr. til 24.012 kr. at opvarme et standardhus årligt, afhængig af hvilket forsyning, huset aftager varme hos.

Forsyningstilsynet offentliggør tre prisstatistikker årligt. Den nye prisstatistik findes her