ACER holder offentlig høring om dokumentet ”Bridge beyond 2025”

07-08-2019

ACER har den 23. juli 2019 sendt et dokument i bred offentlig høring med høringsfrist den 9. september 2019

ACER har den 23. juli 2019 sendt et dokument i bred offentlig høring med høringsfrist den 9. september 2019. Der er tale om dokumentet ”Public Consultation on The Bridge beyond 2025”.

Formålet med høringen er at få synspunkter og information fra markedets interessenter i forhold til at identificere trends i den Europæiske energisektor – og specielt gassektoren – på den anden side af 2025. ACER vil bruge bidragene fra den offentlige høring til at forberede anbefalinger til EU-institutionerne om den fremtidige europæiske energilovgivning.

Høringsdokumentet indgår således i de europæiske energiregulatorers indsats for at støtte EU Kommissionen, som har ansvaret for at forberede ny europæiske lovgivning på energiområdet. På gasområdet omtales den igangværende lovgivningsproces ofte som ”gaspakke 2020”, idet det forventes, at den nye Kommission, som tiltræder den 1. november 2019, vil fremlægge en række nye lovgivningstiltag på gasområdet. Disse lovtiltag skal understøtte sektorkoblingen mellem el og gas og udviklingen af nye gasprodukter og en tilpasset  infrastruktur, som kan understøtte skiftet fra fossile brændsler til en energisektor baseret på øget elektrificering og øget brug af ”grønne gasser”.

Link til høringsdokumentet fra ACER Link til Forsyningstilsynets egen sektion om den fremtidige europæiske gaslovgivning (gaspakke 2020)

Forsyningshensynet henleder endvidere opmærksomheden på, at den akademiske institution, FSR (Florence School of Regulation), har oprettet en online platform for at samle relevant materiale og facilitere den europæiske  debat om sektorkobling mellem el og gas. Platformen kan tilgås her