Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder og betingelser i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 119

19-07-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte metoder og betingelser anført i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden i medfør af SO GL artikel 119.

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i), ii), iii) og iv) godkendt følgende metoder og betingelser, der udgør en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken Norden:

  1. rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4
  2. koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14
  3. foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16
  4. reglerne for dimensionering af FRR i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1

Læs om afgørelsen om at godkende Energinets anmeldelse