Forsyningstilsynet: Elnetvirksomheden Nyfors Net betalte søsterselskab for meget for energispareprojekter

07-06-2019

Nyfors Net A/S betalte søsterselskabet Nyfors Entreprise A/S 1,85 mio. kr. for meget for at gennemføre energispareprojekter i 2012

Det viser en stikprøvekontrol, som Forsyningstilsynet har gennemført af energispareomkostningerne i Nyfors Net fra 2012-17.

Forsyningstilsynet har derfor truffet afgørelse om at nedsætte prisen for elnetvirksomhedens energispareprojekter i 2012.

- Det er helt afgørende for forbrugerne og for tilliden til energispareordningen, at koncernforbundne virksomheder holder sig til reglerne, når de indgår aftaler om energibespareprojekter. Aftalerne skal indgås på markedsvilkår, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

- Når vi ser, at der er indgået aftaler mellem koncerninterne selskaber om priser på energibesparelser, der ligger over markedsprisen, reducerer vi det beløb, som netselskabet kan opkræve hos forbrugerne, siger Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynets afgørelse omhandler en aftale, som netvirksomheden Nyfors Net A/S i 2012 indgik med det koncernforbundne selskab Nyfors Entreprise A/S. Aftalen gik ud på, at Nyfors Entreprise skulle gennemføre energibesparelser hos kunderne. Det har netvirksomheder pligt til.
 
Energispareaftaler mellem to koncernforbundne virksomheder skal være markedsmæssige. Virksomhederne aftalte oprindeligt en markedsmæssig pris, men efterfølgende opjusterede de prisen med 65 procent uden at have dokumentation for, at den nye pris var markedsmæssig. Det nye beløb blev lagt på de tariffer, som elforbrugerne betaler.
 
Nyfors Net A/S fusionerede med Evonet A/S, som dermed overtog ansvaret for overholdelse af lovens krav, og Forsyningstilsynet vil derfor sikre, at der trækkes 1,85 mio. kr. fra det beløb, som forbrugerne bliver opkrævet via nettariffer.
 
Evonet A/S har i overensstemmelse med reglerne fremlagt fyldestgørende dokumentation og medvirket til sagens kortlægning i forbindelse med Forsyningstilsynets undersøgelse og afgørelse.
 
Læs om afgørelsen om markedsmæssighed af energibesparelsesaftaler
 
Fakta
Forsyningstilsynet fører tilsyn med, om netvirksomheders energispareaftaler er ”markedsmæssige”, dvs. om virksomhedernes aftaler er indgået til priser og på vilkår, som uafhængige parter kan opnå.
 
Nyfors Net A/S købte i 2012 energispareprojekter hos Nyfors Entreprise A/S på sammenlagt 9.504.000 kWh til en samlet pris på 2.842.488 kr. – et køb, der kan dokumenteres som markedsmæssig. Senere ændrede parterne på købet og opjusterede den samlede pris med 1.851.512 kr. oven i de 2.842.488 kr. - uden dokumentation for markedsmæssighed. Det er i strid med § 46 i lov om elforsyning.
 
Dermed har Nyfors Net A/S opkrævet 1.851.512 kr. for meget hos forbrugerne. Forsyningstilsynet vil derfor sikre, at netvirksomheden trækker 1,85 mio. kr. fra det beløb, som opkræves via nettariffer.
 
Landets elnetvirksomheder har en forpligtelse til at få forbrugerne til at spare på energien. Det sker ved, at netvirksomhederne indgår aftaler med andre virksomheder om at gennemføre konkrete energispare-projekter, f.eks. med koncernforbundne selskaber. Disse aftaler skal være indgået til markedsmæssige priser og vilkår.
 
Kontakt:
Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver
+45 4171 5360