Forsyningstilsynet vejleder Verdo Varme om at føre ulovligt opkrævede penge tilbage til forbrugerne

19-06-2019

Fjernvarmeselskabet Verdo Varme i Randers skal sende ca. 234 mio. kr. retur til forbrugerne. Dette kan ske ved at sætte den fremtidige pris på fjernvarme ned

Det fremgår af en vejledende udtalelse fra Forsyningstilsynet til Verdo Varme, der i strid med reglerne har opkrævet ca. 234 mio. kr. hos fjernvarmeforbrugerne til forrentning af virksomhedens indskudskapital i 2000 til 2005.

Forhistorien er kort, at Forsyningstilsynet i april i år traf afgørelse om, at Verdo Varme skulle tilbageføre de ca. 234 mio. kr. til forbrugerne over de fremtidige varmepriser.

Verdo Varme har efterfølgende forelagt Forsyningstilsynet to modeller for en alternativ tilbageførsel af beløbet.

Forsyningstilsynet har netop vejledt Verdo Varme om, hvorvidt omkostningerne forbundet med virksomhedens modeller for tilbageførslen til kunderne er rimelige.

Verdo Varme har således foreslået at føre pengene tilbage – både til nuværende og tidligere kunder. Forsyningstilsynet udtaler vejledende, at indregningen af omkostningerne forbundet med tilbageførslen efter denne model er urimelig, da de udgør så stor en del af det samlede beløb (46-70 %), der skal tilbageføres, at den økonomiske fordel for forbrugerne ved tilbageførslen i stort omfang forsvinder.

Verdo Varme har endvidere spurgt, hvorvidt virksomheden kan tilbageføre pengene som et engangsbeløb til virksomhedens kunder samt de kunder, der ikke er kunder hos varmeforsyningsvirksomheden, men modtager varmen via. f.eks. en boligforening eller en udlejer. Her udtaler Forsyningstilsynet vejledende, at denne fremgangsmåde ikke er forenelig med varmeforsyningslovens formål og hensigt, når der ikke er tale om personer, der har et direkte kundeforhold til varmeforsyningsvirksomheden.

Forsyningstilsynet anbefaler således fortsat, at tilbageførslen af pengene sker over de fremtidige varmepriser.

"Det er Verdo Varmes opgave at tilbageføre de 234 mio. kr. til kunderne og starte denne proces op hurtigst muligt", siger direktør Carsten Smidt. 

"Forsyningstilsynet kan alene pålægge tilbageførsel af de 234 mio. kr. over de fremtidige varmepriser, som vi tidligere har gjort. Vi har vurderet, at begge de foreslåede løsninger er urimelige for forbrugerne. Verdo Varme kan dog vælge at tilbageføre de 234 mio. kr. på en anden måde, hvis denne ikke er urimelig”.

Den vejledende udtalelse fra Forsyningstilsynet kan findes her

Den vejledende praksis for afvikling af over- eller underdækning kan findes her

Kontakt

Torben Hvidsten, kommunikationsrådgiver, tlf. 4171 5360 / tohv@forsyningstilsynet.dk