Godkendelse af Energinets forslag til finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

18-06-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte metode for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte metode for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet i medfør af Elforsyningsloven § 73 A

Læs om godkendelsen