Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissionssystem for gas

04-06-2019

Den 31. maj 2019 har Forsyningstilsynet truffet afgørelse i sagen om Energinet GAS TSO’s tarifmetode efter den nye netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (NC TAR)

Energinets tarifmetode skal gælde fra 1. oktober 2019, hvilket falder sammen med en ekstraordinær periode for det danske gasmarked.

Energinets tarifmetode får betydning for de tariffer, som gasmarkedets grossister, de såkaldte transportkunder, skal betale for transport af gas i transmissionssystemet.

Læs mere om godkendelsen af den nye tarifmetode