Deling af REMIT-data styrker det nordisk-baltiske samarbejde

21-03-2019

Styrket datadeling mellem Forsyningstilsynet og dets søstermyndigheder i Finland og Sverige som led i det nordisk-baltiske samarbejde om håndhævelsen af REMIT-forordningen

Læs mere her på siden.