NordREG´s anbefalinger for implementering af EU lovgivning i forbindelse med CEP

19-11-2019

NordREG offentliggør i dag 21 anbefalinger for hvordan de detailmarkedsrelaterede bestemmelser i el-direktivet/Vinterpakken kan implementeres i national lovgivning

NordREG er af den opfattelse, at en koordineret implementering vil have en vigtig og positiv indvirkning på de nordiske detailmarkeder.

Læs mere her