Varmedistributionsvirksomheden TREFOR Varme A/S købte energibesparelser af søstervirksomhed på markedsbestemte vilkår i 2015

04-11-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om TREFOR Varme A/S’ køb af energibesparelser fra den koncernforbundne virksomhed EWII Energi A/S. Virksomhederne havde aftalt at EWII Energi A/S skulle indhente energibesparelser for TREFOR Varme A/S

Aftaler om energibesparelser mellem to koncernforbundne virksomheder skal være markedsmæssige.

TREFOR Varme A/S’ dokumentation viser, at aftalens at vilkår og priser i det konkrete tilfælde afspejlede det, man ville kunne opnå som uafhængige aftaleparter.

Find afgørelsen her