Behov for fleksibilitet i fremtidens energiregulering

11-10-2019

I foråret 2019 inviterede Forsyningstilsynet gasmarkedets interessenter til en tidlig dialogrunde om den kommende EU regulering på gasområdet, Gaspakke 2020. Forsyningstilsynet har modtaget input fra engrosmarkedets aktører, og har på baggrund heraf udarbejdet en sammenfatning.

I foråret 2019 inviterede Forsyningstilsynet gasmarkedets interessenter til en tidlig dialogrunde om den kommende EU regulering på gasområdet, Gaspakke 2020, som EU-Kommissionen er i gang med at udarbejde.

Forsyningstilsynet har modtaget input fra engrosmarkedets aktører, brancheorganisationer og Energinet. Samlet set har 6 interessenter, inkl. Energinet, deltaget i dialogrunden. Forsyningstilsynet har på baggrund af de forskellige input udarbejdet en sammenfatning.

Et hovedbudskab fra dialoggrunden er, at gassen og gassystemet fremadrettet kan være med til at levere vigtig fleksibilitet og lagring af energi til brug for sæson- og daglig fleksibilitet til elsystemet og varmesektoren.

Et andet hovedbudskab fra dialogrunden er, at det er væsentligt at se på, hvordan reguleringen kan understøtte såvel indpasningen af grønne gasser, som en bedre kobling mellem el- og gassektoren. Interessenterne finder det vigtigt, at der tænkes mere på tværs mellem energisektorerne i stedet for den nuværende sektorbaserede tilgang. El- og gassystemet og koblingen mellem disse kan være et vigtigt middel til at nå regeringens klimamålsætning, og interessenterne peger i den forbindelse på, at der er brug for fleksible rammer i reguleringen, for at der kan udvikles et velfungerende marked for grønne gasser og for at sikre en effektiv sektorkobling. Et velfungerende marked for grønne gasser samt en effektiv sektorkobling vil kunne understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling og muliggøre yderligere dekarbonisering.

Status på den kommende EU regulering på gasområdet er, at Kommissionen måske bliver forsinket, så Gaspakken først er klar i 2021. Det er også muligt, at pakken skifter navn til ”Decarbonization Package”.

Se sammenfatningen af dialogrunden her.

Se bilag til sammenfatningen under 'Hent fil'.

For yderligere information se her, hvor Forsyningstilsynet har samlet relevant materiale om udviklingen og Gaspakken.