Godkendelse af Energinets forslag til generelle krav, jf. HVDC

16-10-2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1447 af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg.