Høring af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse om udpegelse af EMCO som NEMO i Danmark

09-09-2019

European Market Coupling Operator (”EMCO”) har den 26. juli 2019 fremsendt en ansøgning om at blive udpeget som elektricitetsmarkedsoperatør (”NEMO”) i Danmark til Forsyningstilsynet.