Økonomisk regulering kan sikre omkostningseffektiv grøn omstilling

29-04-2020

Den økonomiske regulering af energisektorens monopoler kan justeres så den bedre understøtter fremtidens arbejde med grøn omstilling, lyder det i ny analyse fra Forsyningstilsynet.

Energisektorens monopolvirksomheder er i gang med en grøn omstilling, der kan få deres omkostninger til at overstige de indtægter, som de i dag har lov til at opkræve via tarifferne hos forbrugerne. Derfor har Forsyningstilsynet undersøgt hvilke hensyn, der bør tages, hvis virksomhederne skal have mulighed for at indregne ekstra omkostninger til grøn omstilling i deres tilladte indtægter.

”Reguleringen af forsyningssektorerne kan justeres, så den bedre kan rumme gennemførelsen af omkostningseffektive investeringer til fordel for den grønne omstilling. Reguleringen skal både tage hensyn til, at forbrugerne får gavn af de lavest mulige priser, og at virksomhederne får mulighed for at få dækket, hvad de i fremtiden skulle få af udgifter i forbindelse med den grønne omlægning af energisystemerne,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

En forventet øget elektrificering af især varme- og transportsektoren kan betyde flere nye og nødvendige tiltag i el-, varme- og gassektoren. Sammen med andre grønne tiltag kan virksomhedernes omkostninger stige i en grad, som gør det svært at dække under eksisterende indtægtsrammer, da rammen er baseret på historiske omkostninger. Tiltagene kan både være i form af investeringer eller øgede driftsudgifter, og kan altså nødvendigøre forhøjelser i de tilladte indtægter, lyder det i Forsyningstilsynets nye analyse.

”En måde at sikre at den grønne omstilling bliver omkostningseffektiv er ved at stille konkrete krav til virksomhedernes grønne tiltag. For det første skal det dokumenteres, at tiltaget konkret bidrager til den grønne omstilling, for det andet, at tiltaget er klart nødvendigt og endelig, for det tredje, at investeringen er omkostningseffektiv i forhold til, hvad der ellers findes af løsninger på markedet,” siger Carsten Smidt.

Den nye analyses konklusioner og anbefalinger kan indgå som et input blandt flere til den videre politiske proces omkring udviklingen af reguleringen på området, slutter Carsten Smidt.

Find Forsyningstilsynets analyse her

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk