Tyra-nedlukning gjorde Danmark til importland af gas i 2019

13-05-2020

Nedlukningen af Tyra platformen i Nordsøen indebar, at Danmark i 2019 for første gang blev til et importland af gas. Det kan man læse om i Forsyningstilsynets årlige markedsrapport, som bliver offentliggjort i dag.

2019 blev et begivenhedsrigt år på det danske gasmarked. Blandt de mest markante begivenheder var nedlukningen af Tyra platformen i Nordsøen, der for første gang gjorde Danmark til et importland af gas. Det kan man læse om i Forsyningstilsynets årlige markedsrapport for 2019, som bliver offentliggjort i dag.

Tyra platformen i Nordsøen blev lukket 21. september og åbner først efter endt ombygning i midten af 2022. Indtil da vil størstedelen af det danske gasforbrug skulle importeres fra Tyskland via den såkaldte Ellund-forbindelse, der kan blive en flaskehals i kolde vintre. 2019 var et varmt år, hvor forbruget faldt, og forsyningssituationen ikke var udfordret. Produktionen af bionaturgas, som steg igen i 2019, biddrager hertil og svarer nu til en andel på 11 pct. af gasforbruget, lyder det i den nye markedsrapport.

Markedsrapporten viser endvidere, at de danske gaspriser faldt i løbet af 2019 i takt med prisudviklingen på de øvrige nordvesteuropæiske gasmarkeder. Gennemsnitsprisen for året var 40 pct. lavere end i 2018. Gasprisen i Danmark var generelt lavere end priserne på de tyske markeder i perioden op til Tyra-platformens nedlukning. Priserne steg dog fra august, og har siden nedlukningen ligget over priserne i Tyskland.

Forsyningstilsynets overvågning i 2020 og de kommende år vil i igen høj grad fokusere på konsekvenserne af Tyra-nedlukningen, og hvad det betyder for forsyningssituationen, gaspriserne og markedets generelle funktion. Tilsynet vil her have særligt fokus på aktørernes anvendelse af Ellund-forbindelsen, som forbinder Danmark og Tyskland. Tilsynet vil også holde ekstra øje med anvendelsen af de danske gaslagre.

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for gas i Danmark gennem dataindsamling, analyser og publicering af markedsrapporter samt løbende dialog med aktører, gasbørsen mv. Markedsovervågningen sker i henhold til bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, EU’s tredje liberaliseringspakke og Naturgasforsyningsloven, der har til formål at skabe velfungerende gasmarkeder i Danmark og i EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser. Tilsynet udvikler løbende overvågningen, så den passer til et dynamisk marked, der i disse år ændrer sig mere og hurtigere end tidligere.

Læs markedsrapporten for 2019 for engrosmarkedet for gas her

Kontakt

Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk