KL’s plan sikrer ikke lukning af de mindst effektive anlæg

12-02-2021

Kommunernes Landsforenings (KL) plan for lukning af affaldsforbrændingsanlæg har ikke tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at det er de mindst effektive anlæg som lukkes. Det er hovedkonklusionen på en vurdering, som Forsyningstilsynet netop har offentliggjort.

”Vores vurdering er især begrundet i, at datagrundlaget for den analyse, som KL’s plan bygger på, ikke er tilstrækkelig ensartet og retvisende opgjort.” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt. Han peger endvidere på, hvordan det i KL’s plan ikke er tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at centrale antagelser bag planen er rimelige og retvisende.

”Vi kan derfor ikke godkende, at planen sikrer, at de mindst effektive anlæg lukkes”, fortsætter Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets vurdering er foretaget på grundlag af regeringens og Folketingets politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020. Vurderingen er bl.a. baseret på en gennemgang af KL-planens bagvedliggende analyserapport, som er udført af konsulentfirmaet EA Energianalyse (EA), samt videre dialog med EA og de 10 anlæg, som er foreslået lukket i KL’s plan

Forsyningstilsynet har sendt vurderingen til Energistyrelsen, som har haft til opgave at samle og konsolidere den samlede vurdering af KL’s plan på baggrund af forskellige myndigheders vurdering af de enkelte delelementer og videresende den samlede vurdering til Folketingets partier.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60

Find Forsyningstilsynets vurdering her

Find myndighedernes samlede vurdering på Energistyrelsens hjemmeside ens.dk