Høring af ændring i Energinets metode for dansk-svensk balancemarked (1)

07-07-2021

Energinet og Swedegas har anmeldt en metodeændring til det dansk-svenske balancemarked for gas til Forsyningstilsynet og den svenske regulator, Energimarknadsinspektionen.

Den anmeldte metodeændring sendes i dag i høring, med henblik på indhentning af eventuelle kommentarer før Forsyningstilsynet træffer afgørelse om at godkende eller afvise metodeanmeldelsen.

Høringsfristen er fredag den 30. juli 2021 kl. 12.00.

Læs mere her