Høring af Energinets anmeldte metode for intradags-forpligtelser i den dansk-svenske balancemodel for Joint Balancing Zone (NC BAL-godkendelse)

06-07-2021

Frist: 16.08.2021

Bemærk: høringsfristen er forlænget med 2 uger – ny frist er den 16. august 2021

Energinet og Swedegas har den 11. juni 2021 anmeldt en metodeændring til det dansk-svenske balancemarked for gas til Forsyningstilsynet og Energimarknadsinspektionen.

Metodeændringen er anmeldt til at træde i kraft den 1. oktober 2022.

Forsyningstilsynet skal ved afgørelse godkende eller afvise Energinets metodeanmeldelse inden seks måneder efter modtagelse af den fuldstændige anmeldelse (jf. NC BAL, art. 27 stk. 1). Anmeldelsens fuldstændighed vurderes ud fra kriterierne i NC BAL art. 26. stk. 5.

Eventuelle kommentarer til Energinets anmeldelse for intradags-forpligtelser sendes til Forsyningstilsynet:
post@forsyningstilsynet.dk med cc til sels@forsyningstilsynet.dk senest fredag den 30.
juli 2021 kl. 12.00.

Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.

Til højre findes den anmeldte metodeændring (hoveddokument), et balanceprisberegningsark (bilag 1), svarene på Energinets offentlige høring af udkastet til metodeændringen forud for den endelige anmeldelse til Forsyningstilsynet (bilag 2-7) samt reglerne for gastransport (bilag 8-9).